Maja Jerala

Analiza in rekonstrukcija t.i. Herkulovega svetišča v Celju predstavlja jedro doktorske disertacije. Ideja za temo se je porodila med pripravo konservatorske naloge za pridobitev strokovnega naziva konservatorke v okviru Centra za preventivno arheologijo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Tema z naslovom Ocena prvotne prezentacije Herkulovega svetišča na Miklavškem hribu v Celju (znotraj EŠD 56 – Celje)1 je odprla več vprašanj kot je ponudila odgovorov, zato sem se odločila študijo omenjenega svetišča razširiti. Med pripravo naloge sem obiskala kar nekaj lokacij, ki so mi pomagale pri iskanju analogij in izdelavi rekonstrukcije ter na katere se sklicujem v pričujočem delu. Leta 2010 sem obiskala Herkulaneum, Pestum in Pulj, leta 2011 sem v okviru študijske izmenjave CEEPUS obiskala Zadar in Nin, poleg tega sem obiskala še Budimpešto (Aquincum), Walīlī v Maroku (Volubilis), leta 2013 nekaj najdišč v Italiji (Marzabotto, Populonia, Vulci, Ostia, Rim in Assisi) in Franciji (Marseille in Nîmes), leta 2015 Oglej (Aquileia) ter v letu 2016 Gamzigrad v Srbiji (Felix Romuliana). Študij je finančno podprlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Slovenije v okviru Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v Ljubljani. Prav tako ga je podprl Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo.

V primeru, da ni drugače navedeno, je avtorica besedila, fotografij, izrisov, načrtov, 3D modelov in videov Maja Jerala.

Več informacij o avtorici: https://zvkd.academia.edu/MajaJerala

Kontakt: Maja Jerala

 

Sodelavci:

  • Diana Džidić (geodetske meritve);
  • Aleš Hotko (programiranje aplikacije Virtuuvius, izdelava spletne strani);
  • Andraž Kržič (izdelava tridimenzionalnega modela svetišča);
  • Meta Osredkar (jezikovni pregled teksta, lektoriranje in prevod povzetka v angleščino);
  • Rok Plesničar (georadarske meritve);
  • Julijana Visočnik (transkripcija rimskih napisov).
  1. JERALA, M. 2010, Ocena prvotne prezentacije Herkulovega svetišča na Miklavškem hribu (znotraj EŠD 56 – Celje). – Ljubljana.